TOUCH KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Touch’a hoşgeldiniz. Touch Social Media Network (“Touch”) olarak kullanıcılarımızın bilgilerinin gizliliğine önem veriyoruz. Okumakta olduğunuz Touch Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), Touch’ı ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimizi, yani nasıl topladığımızı, kullandığımızı, aktardığımızı ve koruduğumuzu açıklamaktadır. Lütfen bu Politika’yı dikkatle inceleyin. Eğer burada yer alan hükümleri kabul etmiyorsanız, lütfen uygulamamızı kullanmayın.

Kişisel Veri İşleme Kuralları

Kavramlar
İşbu Politika’da kullandığımız kavramların tanımları aşağıdaki gibidir:

İlgili Kişi: Kişisel verileri işlenen gerçek kişi.
Silme: Kişisel verilerin silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kanun: 24 Mart 2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kişisel Veri İşleme: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
Kullanıcı: Touch’ın hizmetlerini arz ettiği potansiyel veya mevcut kullanıcılar
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Hakim İlkeler

Kişisel verilerinizi işlerken, aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmekteyiz:
Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması için gerekli özeni gösteriyoruz.
Kişisel verilerinizi belirli, açık ve meşru amaçlarla işliyor ve bu amaçları size şeffaf ve anlaşılır bir biçimde sunuyoruz.
Kişisel verilerinizi sadece işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olduğunda işliyoruz.
Kişisel verilerinizi sadece mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ediyoruz. Kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülmüş bir süre varsa bu süreye uyuyor; böyle bir süre öngörülmemişse kişisel verilerinizi sadece işleme amaçları için gereken süre boyunca saklıyoruz.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Buna göre,

 • Kişisel verilerinizi sizinle aramızda bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekmesi halinde işliyoruz.
 • Kişisel verilerinizi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işliyoruz.
 • Kişisel verilerinizi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işliyoruz.
 • Kişisel verilerinizi meşru menfaatlerimizin zorunlu kılması halinde işliyoruz

Yukarıda sayılan kişisel veri işleme hukuki sebeplerinden herhangi birinin bulunmaması durumunda, kişisel verilerinizi sadece açık rızanıza dayanarak işliyoruz. Kişisel veri işlemek için açık rızanızı istediğimizde, bunu sadece belirli bir konuya ilişkin olarak, açıkça ve veri işleme faaliyetinin sonuçlarını anladığınızdan emin olacak bir şekilde yapıyoruz.

Kişisel verilerinizi bu hukuki sebeplerden biri veya birkaçına dayalı olarak işlerken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 25.03.2019 tarihli ve 2019/78 sayılı Kararı (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5434/2019-78) ışığında, temel hak ve hürriyetleriniz ile ortaya çıkacak olan meşru menfaatleri karşılaştırarak dengeli bir değerlendirme yapıyoruz.

Kişisel Veri Güvenliği

Kişisel bilgilerinizin güvenli olarak saklanmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla uygun teknik ve idari tedbirleri alıyor, kişisel verilerinize yetkisiz erişilmesini, hukuka aykırı işlenmesini, kaybolmasını, yok olmasını ve zarar görmesini önlemek için, anti-virüs yazılımlar, firewallar, erişim kontrolleri, şifreleme, tespit etme ve önleme yazılımları da dahil olmak üzere endistri standartlarında teknolojileri kullanıyoruz.

Touch’a giriş sağlamak için bir şifre seçtiğinizde, bu şifreyi gizli tutmak sizin sorumluluğunuz altında olup, Touch için ayrı bir şifre kullanmamanızı ve şifrenizi hiç kimseyle paylaşmamanızı tavsiye ederiz. Kullanıcı adınız ve şifrenizle yapılan yetkisiz işlemlerde Touch olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi ilgili kişi olarak haklarınızı düzenlemektedir. Buna göre, aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi öğrenme,
 • Kişisel verilerinizi işlediğimiz takdirde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amaca uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin ister yurt içinde ister yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması halinde, bu üçüncü kişilerin kimliklerini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin, var ise, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizi işleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin, var ise, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize ortaya çıkabilecek sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi nedeniyle bir zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Sayılan bu haklarınızı kullanmak ve bize taleplerinizi iletmek için aşağıda “Bize Ulaşın” bölümünde sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili hakların kullanılmasıyla ilgili tüm taleplere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak cevap vermekteyiz. Talebiniz, niteliğine bağlı olarak, en kısa zamanda, fakat her halükarda otuz günden fazla olmayan bir sürede bedelsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bununla birlikte, talebinizi yerine getirebilmemiz için ilave masrafların doğması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği tarife üzerinden ücretlendirilmeniz mümkündür.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Touch hesabınızı oluşturmak ve yönetmek ve size hizmetlerimizi sunabilmek için çeşitli yollarla kişisel verilerinizi toplamaktayız. Genel olarak, sizden aldığımız kişisel verileri yalnızca bu Gizlilik Politikası’nda açıklanan amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun izin verdiği ölçüde kullanıyoruz. Sizden aldığımız kişisel veri kategorileri, bunları alma yöntemlerimiz ve işleme amaçlarımız aşağıda sunulmaktadır:

Kimlik ve İletişim Bilgisi: Bir profil oluştururken ve Touch uygulamasında bulunan, mesaj ve video gönderme, geri bildirimde bulunma gibi aktivitelere katılırken gönüllü olarak paylaştığınız ad-Soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, yaş, profil resmi, tercihler, beğeniler, ilgi alanları. Touch profilinizde kendinizle ilgili kişisel veri paylaşmayı seçtiğiniz takdirde, bu alanda açıkladığınız tüm verilerin aleni olacağını ve Touch uygulamasına giren herkesin bu verilere erişebileceğini göz önünde bulundurunuz. Özellikle Touch’a içerik gönderdiğinizde, içerikleriniz tüm kullanıcılar tarafından görülebilir ve Touch uygulaması dışında da kamuoyuyla paylaşılabilir hale gelecektir. Sizden ayrıca hesabınız için bir şifre oluşturmanızı isteyeceğiz ve bu veriyi şifrelenmiş olarak saklayacağız.

Kullanıcı İşlemleri: Touch uygulaması üzerinde eylemler yaptığınızda veya diğer kullanıcılar ve Touch ile etkileşime girdiğinizde sunucularımızın log kayıtları vasıtasıyla otomatik olarak topladığı bilgiler. Bu bilgilere, IP adresi, cihaz türü, cihaz tanımlayıcı numarası, internet tarayıcısı türü, cihaz konumu gibi cihazınıza ait bilgiler ile kullanıcı işlem kayıtları ve uygulama kullanım bilgileri gibi diğer teknik bilgiler dahildir.

Bu bilgilerin bir kısmı çerezler ve benzer teknolojiler kullanılarak toplanabilir. Bu konuda daha fazla açıklama için aşağıda bulunan “Çerezler ve Benzer Teknolojiler” bölümünü okuyunuz.

Facebook İzinleri: Touch uygulaması, isim, e-posta, cinsiyet, doğum günü, bulunduğunuz şehir, profil resmi URL’si gibi kamuya açık olarak belirlediğiniz Facebook temel hesap bilgilerinize erişebilir. Bunun dışında, arkadaşlarınız, check-in’leriniz ve beğenileriniz gibi hesabınızla ilgili bilgilere erişim için sizden izin isteyebiliriz. Bu bilgilerin her biri için bize izin vermeyi kabul veya reddedebilirsiniz.

Üçüncü Taraf Ağlardan Alınan Veriler: Yalnızca Touch hesabınızı Apple ve Google gibi üçüncü taraf hesaplarınıza bağladığınızda veya bu hesaplarınızdaki bilgileri Touch’a kayıt olmak için kullandığınızda bu üçüncü taraf kaynaklardan alınan, adınız, sosyal ağ kullanıcı adınız, konumunuz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, profil resminiz gibi aleni bilgileriniz. Bu bilgiler Touch’a katılmak için davet ettiğiniz kişilerin iletişim bilgilerini de içerebilir.

Konum Bilgisi: Size bulunduğunuz konumla ilişkili hizmetler sunabilmek için sürekli olarak veya sadece siz Touch’I kullanırken mobil cihazınızdan konum bilgilerinize erişim ve takip izni isteyebiliriz. Bu kapsamda bize vereceğiniz erişim izinleri hakkında değişiklik yapmak isterseniz, bu işlemi cihazınızın ayarlarından yapabilirsiniz.

Mobil Cihazınıza Erişim: Size bazı hizmetleri sunabilmek için mobil cihazınızın, Bluetooth, takvim, kamera, rehber, mikrofon, anımsatıcılar, sensörler, SMS gönderme, sosyal media hesapları, depolama gibi belirli unsurlarına erişim izni isteyebiliriz. Bu kapsamda bize vereceğiniz erişim izinleri hakkında değişiklik yapmak isterseniz, bu işlemi cihazınızın ayarlarından yapabilirsiniz.

Anlık İleti Gönderme: Hesabınız veya Touch ile ilgili olarak size anlık bildirimler gönderebiliriz. Bu tür anlık iletileri almamak yönünde bir tercih yapmak isterseniz, cihazınızın ayarlarından bunları engelleyebilirsiniz.

Anketlerden Elde Edilen Veriler: Yapabileceğimiz anketlere cevap verirken paylaştığınız kişisel ve kişisel olmayan bilgiler.

Kişisel Verilerinizi Nasıl İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi Touch mobil uygulaması üzerinden otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyor ve işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz?

Genel olarak kişisel verilerinizi işlememizin sebebi, hakkınızda doğru bilgilere sahip olmanın, size daha hoş, verimli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmamıza izin vermesidir. Spesifik olarak ise, Touch aracılığıyla topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla işlemekteyiz:

 • Sizi Touch uygulamasına kayıt etmek, kullanımınızı daha kişisel kılmak ve hesabınızı yönetmek için kişisel profilinizi oluşturmak,
 • Sizinle iletişime geçmek ve kullanıcıdan kullanıcıya haberleşmeyi mümkün kılmak,
 • Size, tercihleriniz, beğenileriniz, ilgi alanlarınız, kullanım alışkanlıklarınız ve konumunuza en uygun seçenekleri ve önerileri sunabilmek,
 • Reklam bildirimleri almaya rıza gösterdiğiniz takdirde, size özel reklamlar ve promosyonlar sunabilmek,
 • Size Touch aracılığıyla online reklamlar sunabilmek,
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek ve Touch’ın etkinliğini artırmak amacıyla, Touch bünyesinde veya üçüncü taraflarla birlikte kullanılmak üzere anonim istatistiki bilgiler ile analizleri toplamak,
 • Sizden geribildirim almak ve talep veya şikayetlerinizi takip etmek ve sonuçlandırmak,
 • Touch’la ilgili faaliyet ve işlemlerimizi geçerli mevzuata uygun olarak yerine getirebilmek,
 • Kullanıcı yaşı doğrulama kontrollerini yapabilmek,
 • Güvenlik risklerini, sahtecilik ve kötüye kullanımı tespit edebilmek ve önleyebilmek,
 • Touch’ın ticari faaliyetlerini incelemek ve denetlemek,
 • Çıkabilecek uyuşmazlıkları ve arızaları giderebilmek,
 • Müşteri memnuniyeti kapsamında sizinle iletişime geçmek ve Touch kullanımınızla ilgili geribildirim almak.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi, belirli durumlarda belirli alıcı gruplarıyla aşağıda açıklandığı üzere paylaşmaktayız:

Yetkili Kişiler, Resmi Kurum ve Kuruluşlar

Yasal haklarımızı kullanmak, tesis etmek veya savunmak, politikalarımızın olası ihlallerini araştırmak veya düzeltmek veya sizin ve başkalarının haklarını, mülkiyetini ve güvenliğini korumak için hakkınızdaki bilgilerin açıklanmasının gerekli olduğunu değerlendirmemiz halinde, bilgilerinizi herhangi bir yetkili kişi veya resmi kurum ve kuruluşla, ilgili herhangi bir geçerli yasa, kural veya düzenlemenin izin verdiği veya gerektirdiği ölçüde paylaşabiliriz.

Bağlı Şirketler

Kişisel verilerinizi bağlı şirketlerimizle paylaşabiliriz. Bu takdirde, bağlı şirketlerimizin de bu Gizlilik Politikasına uymaları zorunlu olacaktır. Bağlı şirketler, ana şirketimizi ve kontrol ettiğimiz veya bizimle müşterek kontrol altında olan tüm bağlı şirketleri, ortak girişim ortaklarını veya diğer şirketleri ifade etmektedir.

Üçüncü Kişi Hizmet Sunucuları

Kişisel verilerinizi, bize veya bizim adımıza veri analizi hizmetleri, e-posta hizmetleri, barındırma (hosting) hizmetleri, müşteri hizmetleri, pazarlama desteği, finansal, yasal, muhasebe hizmetleri dahil olmak üzere veri işleme hizmetleri sağlayan veya kişisel bilgileri bu Gizlilik Politikası’nda açıkladığımız amaçlarla işleyen üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

İş Ortaklarımız

Kişisel verilerinizi size belirli ürün, hizmet ve promosyonları sunabilmek için iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.

Üçüncü Kişi Reklam Verenler

Touch’ı ziyaret ettiğinizde reklam sunmak için üçüncü kişi reklam şirketlerini kullanabiliriz. Bu şirketler, ilginizi çeken mal ve hizmetlerle ilgili reklamlar sunmak için Touch’a ve web çerezlerinde yer alan diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanabilir.

Diğer Üçüncü Kişiler

Genel iş analizleri yapmak amacıyla bilgilerinizi reklamcılar ve yatırımcılarla paylaşabiliriz. Rızanıza dayalı olarak, bilgilerinizi yasaların izin verdiği şekilde pazarlama amacıyla bu tür üçüncü taraflarla da paylaşabiliriz. Bu konudaki rızanızı her zaman geri çekebilirsiniz.

Çerezler ve Benzer Teknolojiler

Touch’ı sizin için kişiselleştirebilmek ve deneyiminizi iyileştirmeye yardımcı olmak için Touch’ta çerezler ve benzer (örneğin, web işaretçileri, izleme pikselleri ve diğerleri) izleme teknolojilerini kullanabiliriz. Touch’a giriş yaptığınızda, kişisel bilgileriniz izleme teknolojisi kullanılarak toplanmamaktadır. Çoğu tarayıcı, varsayılan olarak çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Çerezleri kaldırabilir veya reddedebilirsiniz, ancak bunun Touch’ın kullanımını ve işlevselliğini etkileyebileceğini göz önünde bulundurmanız gerekir. Web işaretçilerini reddedemezsiniz. Ancak, tüm çerezleri reddederek veya web tarayıcınızın ayarlarını, her bir çerez yüklendiğinde sizi bilgilendirecek şekilde değiştirerek etkisiz hale getirebilir ve böylece her bir çerezi ayrı ayrı kabul veya reddedebilirsiniz.

Ayrıca, Touch kullanımınızı analiz etmek ve izlemek, bazı içeriklerin popülerliğini kontrol etmek ve çevrimiçi etkinlikleri daha iyi anlayabilmek için belirli üçüncü taraf şirketlerle (örneğin, Adobe Analytics,] [Clicktale,] [Clicky,] [Cloudfare,] [Crazy Egg,] [Flurry Analytics,] [Google Analytics,] [Heap Analytics,] [Inspectlet,] [Kissmetrics,] [Mixpanel,] [Piwik,] ve diğerleri) ortak olabilir; birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri kullanarak Touch’ta izleme teknolojilerine ve yeniden pazarlama hizmetlerine izin verebiliriz. Touch uygulamasına giriş yaptığınızda bilgilerinizin bu üçüncü taraf satıcılar tarafından toplanmasına ve kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Bu nedenle bu şirketlerin gizlilik politikalarını, devre dışı bırakma (opt-out) özelliklerini ve araçlarını incelemenizi ve sorularınıza yanıt almak için doğrudan onlarla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Yeni bir bilgisayar almak, yeni bir tarayıcı kurmak, mevcut bir tarayıcıyı yükseltmek veya tarayıcınızın çerez dosyalarını silmek veya başka bir şekilde değiştirmek, belirli devre dışı bırakma çerezlerini, eklentilerini veya ayarlarını da temizleyebilir.

Uluslararası Veri Aktarımı

Kişisel verilerinizi, faaliyetlerimizin ve destek hizmetlerimizin yönetimi ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye dışındaki ülkelerde bulunan yetkili kuruluşlara, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılara aktarabiliriz. Touch sunucuları Almanya’da; ancak üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız ve ortaklarımız Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla, kişisel verilerinizi bu ülkelere aktarmamız mümkündür.

Bu ülkelerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeleri farklılık gösterebilmekle birlikte, Touch bu Politika’ya uygun olarak kişisel verilerinizi bu ülkelerde de korumak için uygun tedbirleri almaktadır. Kişisel verilerinizi yurt dışına güvenli bir şekilde aktarabilmek için aldığımız tedbirler arasında, uygun ve gerekli olduğu ölçüde, bağlı şirketler, iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarımızla kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine yönelik standart sözleşme hükümleri kullanmak da bulunmaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Sahip Olduğunuz Seçenekler

Hesap Bilgileri

İstediğiniz zaman,

 • Hesap ayarlarına giriş yaparak hesabınızı güncellemek
 • Aşağıda sunulan iletişim bilgilerimizi kullanarak bize ulaşmak

yollarından herhangi biriyle hesabınızı inceleyebilir, hesap bilgilerinizi değiştirebilir veya hesabınızı kapatabilirsiniz.

Hesabınızı kapatma talebiniz üzerine, hesabınız ve kişisel verileriniz aktif veri tabanlarımızda devre dışı bırakılacak veya silinecektir. Ancak kanuna uygun olarak belli bir süre boyunca verilerinizi saklamak hususunda devam eden meşru bir gerekliliğe sahip olduğumuzda, (örneğin size talep ettiğiniz bir hizmeti sağlamak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, dolandırıcılığı önlemek, arızaları gidermek, Kullanım Koşullarımızı uygulamak, muhasebe gereksinimlerimiz gibi), bazı bilgiler dosyalarımızda tutulabilir. Kişisel verilerinizi işlemenin meşru sebepleri ortadan kalktığında ise, kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

E-postalar ve İletiler

Bizden yazışma, e-posta veya diğer iletişimleri almak istemiyorsanız, bunlardan aşağıdaki yollarla vazgeçebilirsiniz:

 • Touch uygulamasına kayıt olurken bu yöndeki tercihinizi bildirmek
 • Hesap ayarlarınıza girerek tercihlerinizi güncellemek
 • Size gönderilen yazışma, e-posta veya diğer iletişimdeki abonelikten ayrılma fonksiyonunu kullanmak
 • Aşağıda sunulan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçmek

Üçüncü taraflardan yazışma, e-posta veya diğer iletişimleri almak istemiyorsanız, bunlarla doğrudan iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Bize Ulaşın

Kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda veri sorumlusu TOUCH SOCIAL MEDIA NETWORK YAZILIM GELİŞTİRME VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir. Bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası veya kişisel verilerinizin korunması ile ilgili her türlü soru, yorum ve taleplerinizi bize iletmek için, aşağıdakilerden biri yoluyla bize ulaşabilirsiniz:

Touch Social Media Network Yazılım Geliştirme ve Ticaret Limited Şirketi
Kestel Mahallesi Sahil Caddesi My World B Blok No: 189 B/13 Alanya/ANTALYA
0 242 505 97 77
info@touchapp.io

Son güncelleme tarihi: 20/12/2021

START USING