Kullanım Koşulları

Son güncelleme Aralık 2021 Touch Social Media Network Yazılım Geliştirme ve Ticaret Limited Şirketi (“Touch”, “Biz”) ve bağlı şirketlerimiz (“İştirakler”) tarafından sağlanan Touch uygulamamıza hoş geldiniz. Bu Kullanım Koşullarını (Koşullar), platformumuz, ilgili web siteleri, hizmetler, uygulamalar, ürünler ve içeriklerden oluşan Hizmetlerimizin bir kullanıcısı olarak sizinle olan ilişkimizin tabi olduğu kuralları ortaya koymak hazırladık. Başka bir deyişle, bu Koşullar sizinle Touch arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme oluşturmaktadır. Touch’ı veya bu Koşullara tabi olan diğer ürünlerimizi kullanarak, Koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle lütfen bunları dikkatlice okuyun ve bu şartlar size uygun değilse, Touch ve ilgili hizmetleri kullanmayın.

 1. Koşullarda Değişiklik

Bu Koşulları zaman zaman değiştirme hakkımızı saklı tutmaktayız. Bu Koşullarda herhangi bir önemli değişiklik yapıldığında, yürürlük tarihiyle birlikte genel olarak tüm kullanıcılar bilgilendirilecek olup, bu tür değişiklikler için Koşullar’ı düzenli olarak kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Yeni Koşulların yürürlük tarihinden sonra Hizmetlere erişiminiz veya Hizmetleri kullanımınız, yeni Koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Yeni Koşulları kabul etmediğiniz takdirde, Hizmetlere erişmeyi veya Hizmetler’i kullanmayı bırakmanız gerekmektedir.

 1. Diğer Hüküm ve Şartlar

Touch ve Hizmetleri kullanımınız ilaveten aşağıdaki hüküm ve şartlara da tabidir:

 • Touch Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası, (LINK)
 • Touch Topluluk Kuralları, (LINK)
 • Touch Telif Hakkı Politikası. (LINK)
 1. Hizmetlerimizi Kimler Kullanabilir?

Kendi ülkesinin yasaları uyarınca veri işlemeye rıza gösterebilecek yaştan küçük olan hiç kimsenin hesap oluşturmasına veya Hizmetleri kullanmasına izin verilmez. 18 yaşın altındaysanız, Hizmetleri yalnızca ebeveyninizin veya yasal vasinizin önceden verilmiş onayı ile kullanabilirsiniz. Hizmetleri kullanmak suretiyle aşağıdaki hususları beyan, kabul ve taahhüt etmiş olmaktasınız:

 • Touch ile bağlayıcı bir sözleşme yaptığınızı,
 • bu Koşullara ve geçerli tüm ulusal ve uluslararası yasalara, kurallara ve düzenlemelere uyacağınızı.

Hizmetleri bir işletme veya başka bir tüzel kişi adına kullanıyorsanız, söz konusu işletmeyi veya tüzel kişiyi bu Koşullarla bağlamaya yetkili olduğunuzu ve bu işletme veya tüzel kişi adına bu Koşulları kabul ettiğinizi beyan ve taahhüt edersiniz.

 1. Hizmetlerin Aidiyeti

Touch, Hizmetlerin sahip olunan tüm içeriği, bilgileri, materyalleri, yazılımları, görüntüleri, metinleri, grafikleri, illüstrasyonları, logoları, patentleri, ticari markaları, hizmet markaları, telif hakları, fotoğrafları, sesleri, videoları ve müzikleri ve ilgili tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Hizmetlerin sahibidir. Hizmetlerin bu Koşullarda açıkça izin verilmeyen herhangi bir amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Anılan içerik, önceden yazılı iznimiz olmadan herhangi bir amaçla indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, görüntülenemez, satılamaz, lisanslanamaz veya başka bir şekilde kullanılamaz. Anılan içeriğe ilişkin olarak tarafınıza açıkça verilmeyen tüm haklarımız saklıdır.

 1. Tarafınıza Sağlanan Lisans

Hizmetlerimizi kullanmanız için size tüm dünyada geçerli, telifsiz, devredilemez, münhasır olmayan, geri alınabilir ve alt lisansı verilemeyen bir lisans sağlıyoruz. Bu lisans, yalnızca Hizmetlerin bu Koşulların ve diğer Topluluk Kurallarımız (PROVIDE LINK) ve Gizlilik Politikamız (PROVIDE LINK) gibi politikalarımızın izin verdiği şekilde kullanılması ve bunlardan yararlanılması amacına yöneliktir. Hizmetleri kullanımınız, bu Koşullarda izin verilen şekilde olmalıdır. Hizmetleri kullanarak oluşturduğunuz, yüklediğiniz, yayınladığınız, gönderdiğiniz veya sakladığınız içerikten siz sorumlusunuz.

 1. Tarafımıza Sağladığınız Lisans

Hizmetleri kullanarak içerik oluşturduğunuzda, içeriği yüklediğinizde, yayınladığınızda, gönderdiğinizde, aldığınızda ve depoladığınızda, o içeriğin mülkiyet haklarını saklı tutmaktasınız, ancak aynı zamanda bize bu içeriği aşağıdakilere uygun olarak kullanma lisansı vermektesiniz: Touch’a içerik göndermek suretiyle, tarafımıza yalnızca Hizmetlerin işletilmesi, geliştirilmesi, sağlanması, tanıtılması ve iyileştirilmesi amacıyla, bu içeriği barındırmak, depolamak, önbelleğe almak, kullanmak, görüntülemek, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, düzenlemek, yayınlamak, analiz etmek, iletmek ve dağıtmak ve sözleşmeye dayalı ilişki içinde olduğumuz iştiraklerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla paylaşmak için tüm dünyada geçerli, telifsiz, alt lisanslanabilir ve devredilebilir bir lisans vermiş olmaktasınız. Touch’ta herkese açık olarak içerik gönderdiğinizde, örneğin herkese açık profilinizi oluşturduğunuzda, bu tür içerikler gizlilik ve mülkiyet hakkı kapsamı dışında kabul edilecektir. Gizli veya özel olduğunu düşündüğünüz herhangi bir içeriği herkese açık olarak yayınlamamalısınız. Touch’ta herkese açık içerik gönderdiğinizde, bu içeriğin sahibi olduğunuzu veya içeriğin herhangi bir bölümünün sahibinden onu Touch’a göndermek için gerekli tüm izinleri aldığınızı kabul ve beyan etmiş olursunuz. Bu tür herkese açık içerik hakkında, bize ayrıca, bu içeriğiniz Touch’da yer aldığı sürece ve Gizlilik Politikamızda (PROVIDE LINK) açıklandığı gibi sağlanan içeriği kaldırmanızdan veya silmenizden sonra makul bir süre boyunca,  bu içeriğinizin tamamını veya herhangi bir bölümünü herhangi bir ortamda türev çalışmalar oluşturmak, tanıtmak, yayınlamak, çoğaltmak, dağıtmak, senkronize etmek ve herkese açık olarak görüntülemek konusunda tüm dünyada geçerli, telifsiz ve geri alınamaz bir lisans vermektesiniz. Hizmetleri kullanımınız yoluyla, reklam, sponsorluk, promosyon ve kullanım verilerinin satışı da dahil olmak üzere gelir elde edebileceğimizi veya değerimizi başka bir şekilde artırabileceğimizi kabul etmektesiniz. Bize sağladığınız lisans, içeriğinizin bizim ve iştiraklerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız tarafından yukarıda açıklanan şekilde kullanılması durumunda herhangi bir ödeme veya bu tür bir gelirden pay almayacağınız anlamına gelmektedir. Yasaların izin verdiği ölçüde, Touch’ta paylaştığınız içerik üzerinde sahip olabileceğiniz tüm maddi olmayan haklardan feragat etmektesiniz. Bu Koşulları veya Topluluk Kurallarımızı (PROVIDE LINK TO COMMUNITY GUIDELINES) ve diğer Politikalarımızı (PROVIDE LINKS TO PRIVACY POLICY, COPYRIGHT POLICY) ihlal eden her türlü içeriğe erişme, inceleme, tarama ve silme ve gerektiği takdirde yasal yükümlülüklerimize uyma hakkımızı saklı tutarız.

 1. Kullanıcı İçeriği

Bu Koşulları kabul ederek, size ait içeriğin veya herhangi bir kullanıcı içeriğinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğuna dair açık veya zımni hiçbir beyan, teminat veya garanti vermediğimizi ve anılan içeriği izleme, inceleme veya düzenleme yükümlülüğümüz olmadığını kabul ve beyan etmektesiniz.

 1. Üçüncü Taraflarca Sağlanan İçerik

Hizmetlerimizin üçüncü şahıslardan içerikler, veriler, bilgiler, uygulamalar, özellikler, materyaller veya diğer üçüncü taraf sitelerine bağlantılar içerdiği durumlarda, bunlar yalnızca bilginiz için sağlanmaktadır. Touch olarak bu tür içerikler üzerinde hiçbir kontrole sahip olmayıp, bunların sağlanması, onaylandıkları, taahhüt edildikleri, garanti edildikleri, kendi ilgili hüküm ve koşulları altında gerçekleştirilen üçüncü taraf eylemlerinden sorumlu olunduğu anlamına gelmemektedir.

 1. Spesifik Hizmetler için İlave Koşullar

Size sunulacak olan ek Koşullara tabi belirli Hizmetleri kullanmanız halinde, bu ek koşullar işbu Kullanım Koşullarının bir parçası haline gelecek ve bu Koşullarla çelişmeleri halinde geçerli olacaktır.

 1. Hizmetlerimize Erişiminiz ve Kullanımınız

Touch Hizmetlerini kullanarak, bu Koşullara, Kurallarımıza, Politikalarımıza ve ayrıca Touch ve iştirakleri tarafından yayınlanan diğer yönergelere uymalısınız. Bu amaçla, aşağıdakilerden herhangi birini yapamaz veya yapmaya teşebbüs edemezsiniz:

 • bu Koşullar, Kurallarımız, Politikalarımız ve ayrıca Touch ve iştirakleri tarafından yayınlanan diğer yönergelerde açıkça izin verilmedikçe, marka, logolar, ikonlar, kullanıcı arayüzü elemanları, tasarımlar, fotoğraflar, videolar veya Hizmetler aracılığıyla erişim sağlanan diğer materyalleri kullanmak;
 • Bizim ve başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;
 • Görüntüleme amacıyla web tarayıcınız tarafından otomatik olarak önbelleğe alınan geçici dosyalar, işbu Koşullarda açıkça izin verildiği haller veya Touch’ın amaçlanan işlevselliği tarafından etkinleştirildiği haller dışında Hizmetleri veya Hizmetlerdeki içeriği kopyalamak, değiştirmek, arşivlemek, indirmek, karşıya yüklemek, ifşa etmek, dağıtmak, satmak, kiralamak, ortak kullanmak, yayınlamak, gerçekleştirmek, görüntülemek, kullanıma sunmak, türevlerini yapmak veya başka bir şekilde kullanmak;
 • Hesabınızı devre dışı bırakmış olmamız halinde, başka bir hesap oluşturmak, hesabınıza erişimi veya bir kullanıcı adını satın almak veya kiralamak veya elde etmek;
 • Başka bir kişinin kişisel bilgilerinin veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinin gizliliğini o kişinin bilgisi veya rızası olmadan ihlal eden içerik yayınlamak;
 • Başka bir kişinin kimliğine bürünmek veya kendinizi veya herhangi bir kişi veya kuruluşla olan ilişkinizi başka bir şekilde yanlış tanıtmak, yanlış bilgi yaymak veya başka bir şekilde aldatıcı uygulamalarda bulunmak;
 • Başkalarını taciz etmek, zorbalık yapmak, tehdit etmek, karalamak, başkalarına gözdağı vermek veya cinsel içerikli materyalleri, şiddeti, yasa dışı faaliyetleri veya ayrımcılığı teşvik etmek;
 • Hizmetleri bir menfaat çatışması yaratabilecek veya Touch’ın amaç ve misyonuna halel getirecek şekilde kullanmak;
 • Hizmetleri (herhangi bir temel fikir veya ilgili algoritmalar dahil olmak üzere) tersine mühendisliğe tabi tutmak, çoğaltmak, kaynak koda dönüştürmek, ayrıştırmak veya Hizmetlerin kodunu çözmek veya Touch yazılımının kaynak kodunu başka bir şekilde çıkarmak veya yeniden oluşturmak;
 • Hizmetlere erişmek veya diğer kullanıcıların bilgilerini elde etmek için herhangi bir otomatik araç veya arayüz kullanmak;
 • Yazılı iznimiz olmadan Hizmetler veya diğer kullanıcıların içeriği veya bilgileri ile etkileşime giren herhangi bir üçüncü taraf uygulamasını kullanmak veya geliştirmek;
 • Touch uygulamasını veya web sitesini hacklemek veya kötü niyetli veya zararlı dosyalar yüklemek de dahil olmak üzere, güvenliğimizi ve güvenilirliğimizi herhangi bir şekilde tehdit etmek;
 • Hizmetlere erişiminiz veya Hizmetleri kullanımınız ile bağlantılı olarak yürürlükteki yasaları veya düzenlemeleri ihlal etmek;
 • Hizmetlere, bu Koşullar veya Kurallarımız, Politikalarımız ve ayrıca Touch ve iştirakleri tarafından yayınlanan diğer yönergelerde açıkça izin verilmeyen herhangi bir şekilde erişmek veya kullanmak.
 1. Fikri Mülkiyet Hakları

Fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz ve sizden de aynısını yapmanızı istiyoruz. Touch’a erişerek ve Hizmetlerini kullanarak Telif Hakkı Politikamızın şartlarını kabul etmiş olursunuz. (PROVIDE LINK)

 1. Tazminat

Bu Koşulları kabul etmekle, Hizmetlere erişiminiz veya Hizmetleri kullanımınız, içeriğinizle ilgili ihlal iddiaları da dahil olmak üzere içeriğiniz, bu Koşulları veya geçerli herhangi bir yasayı veya düzenlemeyi ihlal etmeniz; veya ihmaliniz veya kusurunuz nedeniyle, bunlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan, avukatlık ücretleri ve masrafları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü iddia, yükümlülük, maliyet ve gidere karşı Touch’ı, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini ve bunların her bir yetkilisini, yöneticisini, çalışanını ve acentesini savunmayı ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Örneğin, , Hizmetleri kullanımınızdan kaynaklanan, herhangi bir telif hakkı sahibi veya başka bir kullanıcı dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafla aranızdaki herhangi bir anlaşmazlık, doğrudan sizinle bu üçüncü taraf arasındadır; ve bunlardan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü iddia, talep ve zarardan (doğrudan ve dolaylı) Touch’ı, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini ve bunların ilgili görevlilerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının ve temsilcilerinin her birini, tazmin etmeyi ve masun tutmayı yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, geri dönülemez bir şekilde kabul etmektesiniz.

 1. Sınırlı Garanti

PLATFORMUMUZUN TÜMÜNÜN VEYA HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜN KULLANILABİLİRLİĞİNİ TİCARİ VE OPERASYONEL NEDENLERLE HERHANGİ BİR ZAMANDA BİLDİRME ZORUNLULUĞU OLMAKSIZIN DEĞİŞTİREBİLİR, ASKIYA ALABİLİR, GERİ ÇEKEBİLİR VEYA KISITLAYABİLİRİZ. HİZMETLERİMİZ “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR VE SİZE AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA HİÇBİR GARANTİ VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTAYIZ:

 • HİZMETLERİMİZİ KULLANIMINIZIN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞI;
 • HİZMETLERİMİZİ KULLANIMINIZIN BELİRLİ BİR AMACIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ELVERİŞLİ OLDUĞU;
 • HİZMETLERİMİZİ KULLANIMINIZIN TAM ZAMANINDA VEYA HATASIZ OLACAĞI;
 • HİZMETLERİMİZİ KULLANIMINIZ SONUCUNDA TARAFINIZCA ELDE EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜVENİLİR OLDUĞU.

HİZMETLERİMİZİN HATALARDAN VEYA VİRÜSLERDEN ARİ VEYA BU KAPSAMDA GÜVENLİ OLACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEYİZ. HİZMETLERİMİZİ KULLANMAK İÇİN BİLGİ TEKNOLOJİNİZİN, BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ, VE ANTİ-VİRÜS YAZILIMLARININ YAPILANDIRILMASINDAN SİZ SORUMLUSUNUZ. YERLEŞİK OLDUĞUNUZ ÜLKENİN HUKUKU BU MADDEDE BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLAMALARINA İZİN VERMİYORSA, BU SINIRLAMALAR YASAKLANAN ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

TOUCH SOSYAL MEDYA AĞI YAZILIM GELIŞTIRME VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VE İŞTİRAKLERİMİZ, YÖNETİCİLERİMİZ, YETKİLİLERİMİZ, HİSSEDARLARIMIZ, ÇALIŞANLARIMIZ, LİSANS SAHİPLERİMİZ, TEDARİKÇİLERİMİZ VE TEMSİLCİLERİMİZ, (A) HİZMETLERİ KULLANIMINIZ VEYA KULLANAMAMANIZDAN; (B) HİZMETLERE ERİŞİM SAĞLAMANIZ VEYA SAĞLAYAMAMANIZDAN; (C) HİZMETLER ÜZERİNDEN VEYA HİZMETLER ARACILIĞIYLA BAŞKA KULLANICILARIN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN BULUNDUĞU DAVRANIŞLAR VEYA SAĞLADIKLARI İÇERİKLERDEN; VEYA (D) İÇERİĞİNİZE YETKİSİZ OLARAK ERİŞİLMESİNDEN, KULLANILMASINDAN VEYA ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINDAN KAYNAKLANAN DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ ZARARLARDAN, İSTER DOĞRUDAN İSTER DOLAYLI OLARAK DOĞSUN KAR, TİCARİ FIRSAT, TİCARİ GELİR KAYIPLARINDAN, VERİ, KULLANIM KAYIPLARINDAN VE DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. BUNLARIN DIŞINDA KALAN KAYIPLARDAN SORUMLULUĞUMUZ TOUCH’A ÖNCEKİ 12 AY İÇİNDE ÖDEDİĞİNİZ MİKTARLA SINIRLI OLACAKTIR. YUKARIDAKİ HÜKÜM TOUCH SOCIAL MEDIA NETWORK YAZILIM GELIŞTIRME VE TICARET LIMITED ŞIRKETI VEYA İŞTİRAKLERİNİN GEÇERLİ MEVZUATA UYGUN OLARAK KALDIRILAMAYACAK VEYA SINIRLANDIRILAMAYACAK OLAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNU, ÖZELLİKLE KASIT VEYA İHMAL NEDENİYLE ÖLÜM VEYA YARALANMA, SAHTEKARLIK VEYA YANILTMADAN DOĞABİLECEK SORUMLULUĞUNU ANILAN MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDEN DAHA FAZLA KALDIRACAK VEYA SINIRLANDIRACAK ŞEKİLDE YORUMLANMAYACAKTIR. BU HÜKÜMLER TÜKETİCİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN HAKLARINIZ ETKİLEMEYECEKTİR. YERLEŞİK OLDUĞUNUZ ÜLKENİN HUKUKU BU MADDEDE BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLAMALARINA İZİN VERMİYORSA, BU SINIRLAMALAR YASAKLANAN ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü

İşbu Koşullar, düzenlediği konular ve geçerliliği, yerleşik olduğunuz ülkenin uygulanması zorunlu kuralları haricinde Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte bulunan ve zaman zaman değişebilen mevzuatına tabidir. İşbu Koşullar, düzenlediği konular veya geçerliliğinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan tüm uyuşmazlık ve talepler, yerleşik olduğunuz ülke hukuku uyarınca yasaklanmadığı sürece, Türkiye mahkemelerinin münhasır yetkisindedir.

 1. Ayrılabilirlik

Bu Koşulların herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz olduğuna hükmedilmesi halinde, o hüküm Koşullardan çıkarılacak ve Koşulların geri kalan hükümleri geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir..

 1. Tüm Sözleşme

Bu Koşullar, sizinle aramızda bulunan sözleşmenin tamamını teşkil eder; Hizmetleri kullanımınızı düzenler ve Hizmetlerle ilgili olarak sizinle aramızdaki önceki tüm sözleşmelerin tamamen yerine geçer.

 1. Bize Ulaşın

Bize:

 • (PROVIDE EMAIL) adresinden, veya
 • TOUCH SOCIAL MEDIA NETWORK YAZILIM GELİŞTİRME VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KESTEL MAH. KÖKLEME CAD. NO: 9B ALANYA / ANTALYA TURKEY adresinden ulaşabilirsiniz.

START USING