İPTAL VE İADE SÖZLEŞMESİ

 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ maddesi uyarınca Sözleşme, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere ilişkin bir hizmet sözleşmesi olduğundan Kullanıcı’ın cayma hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı, Sözleşme’de düzenlenen tüm hükümleri bildiğini ve bu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak tüm hüküm ve koşulları kabul ettiğini beyan eder.

 

-Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki dijital para alış/satış ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere (dijital para) ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

 

-Bu nedenle TOUCH SOCIAL MEDIA NETWORK YAZILIM GELİŞTİRME VE TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ (TouchApp) tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi yapılmamaktadır.

 

-Kullanıcı YALNIZCA reklamlardan kaynaklı kazanmış olduğu/ olacağı her türlü dijital paraya ilişkin para iadesi talebinde bulanabilecektir.

 

-Kullanıcı satın almış/ alacak olduğu her türlü dijital paraya ilişkin para iadesi talebinde bulunamayacaktır. Bu dijital paraları yalnızca ”harcama” yöntemi ile kullanabilecektir.

 

-İş bu sözleşme kapsamında taraf olan kişiler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un getirmiş olduğu bu hükmü bilmekle yükümlüdür.

 

-Www.touchapp.io sitesinden kullanıcı/tüketiciler tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kullanıcı/tüketici hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan TOUCH SOCIAL MEDIA NETWORK YAZILIM GELİŞTİRME VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (TouchApp)

sorumlu değildir.

 

-TOUCH SOCIAL MEDIA NETWORK YAZILIM GELİŞTİRME VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(TouchApp) tarafından sunulan her türlü ürünün (dijital paranın) vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir.

 

-TOUCH SOCIAL MEDIA NETWORK YAZILIM GELİŞTİRME VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(TouchApp) tarafından sunulan, ürünleri ve bununla bağlantılı her türlü hizmet kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşullarının aykırılık niteliğinde değerlendirilecek herhangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili ürünün doğrudan veya dolayı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağını, telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Bu durumda kullanıcı sisteme, sunulan ürün hizmetine, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

-TouchApp tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda TouchApp hiçbir sorumluluk üstlenmez.

 

-TouchApp kendisi tarafından sunulan ürünlerin kullanıcı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez.

 

-TouchApp, ürünlerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da menfi zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

TOUCH SOCIAL MEDIA NETWORK YAZILIM GELİŞTİRME VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(TouchApp) tarafından     sunulan her    türlü hizmet ve                                             ürünün (dijital) vasıflarından       ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir.

 

 

Hizmet Alan, Sözleşme’de düzenlenen tüm hükümleri bildiğini ve bu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak tüm hüküm ve koşulları kabul ettiğini beyan eder.

START USING